Nettsiden-sangere_s2013

Tenor
Haakon Bryhni, Lars Martin Tandberg, Lars-Gunnar Lesto, Jon Axelsen, Øystein Fonn Aaslie, Stein Are Aksnes

Bass

Hermann Ærø, Sven-Jöran Schrader,  Olav Sommer Bjørnson, Anders Hagalisletto, Pål Høgmo, Nils Hjort, Knut Arnesen, Knut Grimstad, Øyvind Lunestad

Sopran
Bjørg Farup, Christine Kolstad, Marit Groven, Line Obrestad, Marit Slagsvold, Tonje Solodden,  Rannveig Egenberg, Siri Otterbeck, Julie Ærø, Ane Lunde, Ingebjørg Wevling, Anne Kjersti Erichsen, Heidi M Lindekleiv, Kristin Bech

Alt
Aimèe Sjaastad, Kina Christiansen, Kjersti Kolbjørnsrud, Kristin Aasmundsen, Olaug Råd, Silje B. Jørgensen, Anne Møller-Larsen, Wenche Badendyck, Siri Dahl Dørnes, Karianne Hertzberg, Ingvild Ellingsen, Harpa Stefansdottir, Liv Sand, Bjørghild Kjelsvik,

 

– Sist oppdatert Ane 6.5.20.