Vår neste konsert:

A. Dvorák og Z. Kodaly.

19. mai framfører Vestre Aker kammerkor musikk av Antonin Dvorák og Zoltan Kodaly. I Norge kjenner vi best kirkemusikken fra Vest-Europa. Til denne konserten har vi valgt å arbeide med nydelig musikk fra Øst-Europa. Programmet er satt sammen av Messe i D-dur av Dvorák og Pange Lingua av Kodaly. Dette er musikk som ikke blir framført ofte her i landet. Komponistene var inspirert av eget lands folkemusikk og de musikalske tradisjonene i sine respektive kirker. De to verkene, fra 1887 og 1931 har romantiske trekk og trekk fra de nye retningene på 1900-tallet, og har også påvirkning fra folkemusikk i henholdsvis Tsjekkia og Ungarn. Fremføringen av de to verkene Messe i D-dur og Pange Lingua krever et høyt kunstnerisk nivå både fra organist og sangere. Orgel er sentralt i verkene, og veksler mellom orgel, kor+orgel og kor a capella. Med oss på orgel er Halgeir S. Opedal.

Torsdag 19. mai kl 19. Kjøp billetter på Ticketmaster.